0
Twój koszyk jest pusty.

Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok


Finansowanie kursów przez Urząd Pracy


Jeżeli jesteś:

 

  • Zarejestrowana w Urzędzie Pracy
  • Zdecydowana na zapewnienie sobie własnego źródła dochodu

 

Skorzystaj z naszych szkoleń oraz pomocy finansowej Urzędu Pracy (koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe, pożyczki z Funduszu Pracy) wynikające w szczególności z artykułów 14 do 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami.

 

Finansowanie szkoleń dotyczy osób, które:

 

  • Zdecydują się rozpocząć działalność na własny rachunek
  • Mają zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu
  • Pracują i są w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

Co zrobić krok po kroku?


1. Nawiąż kontakt z Twoim Urzędem Pracy
- z reguły są to działy zajmujące się szkoleniami, doradcy zawodowi, itp. zespoły działające w ramach Urzędów Pracy. Omów i uzgodnij z pracownikami Urzędu Pracy lokalne uwarunkowania.

 

2. Wskaż pracownikom urzędu naszą instytucję jako placówkę szkolącą, podaj im nasz adres, numer w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.22/00100/2018 i numer telefonu biura: +48 516 834 305; 58 380 08 85.

 

3. W uzgodnieniu z pracownikami urzędu wypełnij i wyślij nasz formularz zgłoszenia online oraz podaj w nim wszystkie istotne szczegóły, w tym także wymagania i adres Twojego Urzędu Pracy.

 

4. Oczekuj na naszą odpowiedź.